RAJY SIXAK SANGH NI NIYAMAK SATHE NI SANKALAN BETHAK MA THAYEL CHARCHA. MUST READ.

RAJY SIXAK SANGH NI NIYAMAK SATHE NI SANKALAN BETHAK MA THAYEL CHARCHA. MUST READ.
Aaje date-26-5 na rajya sangh ni sankalan bethak
niyamak shree ni sathe hati......
tamam  padtar prashno ni charcha  khula mane tamam jilla sangh na pramukh mahamantri ane rajya sangh na hodedaro  ni hajari ma thayel....
miting khubaj positive rahi chhe.
tamam mota bhagna prashno nu nirakaran  tuk samay ma  sarkar sathe ni bethak ma thai jase ....
niyamaksree e sangh na khubaj vakhan karya ke   sangh ni rajuat thi prashno nu nirakaran jaldi ave chhe  ...
1997 thi 2006 sudhi na no prashn,
chhuta karvana prashn,
fix pagar 19500 chukavava no prashn,
kanti grant,
badali na niyamo,
vadh ghat na prashn,
gunotsav,
praveshutsav,
vagere  vagere jeva 20 prashno mukela hata.
positive thase
khas rajya sangh ni date -31-5/2017 na sarkar sathe mahatva ni bethak chhe te ma tamam prashno mukava na
chhe  ..
Info By:-
Meramanbhai goriya ( pramukh  dev bhoomi dwarka  Sixak Sangh.)

Get Update By Email